fbpx

Delo prodajnega predstavnika v Sloveniji / Sales Representative Job in Slovenia

Če ste ambiciozni, podjetni, komunikativni, radi delate z ljudmi, sklepate posle, prodajate – ali vas zanimajo notranje oblikovanje, arhitektura ali stil – nam pošljite svoj življenjepis v angleškem jeziku.
Prijavite se na delovno mesto prodajnega predstavnika v madžarskem družinskem podjetju!

Če ste ambiciozni, podjetni, komunikativni, radi delate z ljudmi, sklepate posle, prodajate – ali vas zanimajo notranje oblikovanje, arhitektura ali stil – nam pošljite svoj življenjepis v angleškem jeziku.
Prijavite se na delovno mesto prodajnega predstavnika v madžarskem družinskem podjetju! Priložnosti, zaupanje, zanesljivost, poštenost, pravičnost, konkurenčna raven plačila na delovnem mestu. Lokacija dela je predvsem Slovenija in sosednja Hrvaška.

NALOGE:
• Prodaja zaves, okovja za zavese, notranjih žaluzij in drugega tekstila za dom
• Izdelava ponudb in prodaja na podlagi vzorcev in katalogov
• Vzdrževanje stalnih osebnih in telefonskih stikov z obstoječimi strankami
• Prodajna področja: Slovenija (tri četrtine partnerjev je tukaj), Hrvaška (četrtina partnerjev je tukaj)
• Iskanje novih strank, vzpostavljanje poslovnih odnosov
• Delo na terenu 4 dni na teden, 1 dan administracija in poročanje
• Aktivno sodelovanje pri oblikovanju prodajnih strategij na območju
• Nenehno sodelovanje z glavno enoto

//

If you have an ambitious, enterprising, outgoing personality, and like to work with people, make business, do sales – or you are interested in interior design, architecture or style – then send us your English language CV.
Apply to a sales representative job at a Hungarian, family owned company! Opportunities, trustworthiness, reliability, fairness, competitive pay level at a job. The work location is mainly Slovenia and adjacent Croatia.

TASKS:
• Sales of curtains, drapery hardware, interior blinds, and other home textiles
• Make offers and sales based on samples and catalogues
• Keeping continuous personal and phone contact with our existing customers
• The sales areas: Slovenia (three quarters of the partners are located here), Croatia (quarters of the partners are located here)
• Searching for new customers, building business relations
• Field-work 4 days a week, 1 day administration and reporting
• Active participation in the building of sales strategies of the territory
• Continuous cooperation with head quarter

PRIČAKUJEMO

• Napredno znanje angleščine (znanje madžarščine prednost)
• Lastno podjetje za izdajanje računov (PFA, II ali S.R.L.)
• Zaključena srednješolska izobrazba
• Vozniški izpit B kategorije in vozniške izkušnje
• lasten avtomobil
• prebivališče: v Ljubljani in okolici
• Izkušnje ali izobrazba na področju prodaje
• Izjemne sposobnosti komuniciranja in navezovanja stikov
• Sposobnost samostojnega odločanja
• Natančnost, urejenost
• Visoka obremenljivost

//

WE EXPECT:
• Advanced level English knowledge (Hungarian knowledge advantage)
• Own business for invoicing commission (PFA, II, or S.R.L.)
• Completed secondary education
• B category driving license and driving experience
• Own car
• Habitation: in Ljubljana and surrounding area
• Experience or education in sales
• Exceptional communication and contact making skills
• Self sufficient decision making ability
• Preciseness, orderliness
• High loadability

NUDIMO

• Konkurenčno višino plačila (provizija)
• Dolgoročno zaposlitev v stabilnem podjetju
• Stalno usposabljanje o podjetju, prodaji in izdelkih
• delo v izjemni mednarodni ekipi
• stalne priložnosti za razvoj
• Predvidljiva pričakovanja
• pravična poravnava
• stalne in najnovejše informacije za delo
• Prodaja izdelkov natančnega in zanesljivega dobavitelja bodočim partnerjem

Veselimo se vaše prijave, pošljite nam svoj življenjepis v angleškem jeziku na titkarsag@szintetika.hu!

//

WE OFFER:
• Competitive pay level (commission)
• Long-term job at a stable company
• Continuous company-, sales- and product trainings
• Job in an outstanding international team
• Continuous development opportunities
• Predictable expectations
• Fair settlement
• Continuous, up-to-date information for work
• Selling the products of an accurate and reliable supplier to the future partners

We are looking forward to your application, send us your English language CV to titkarsag@szintetika.hu!

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

IV. – dokončana srednja strokovna šola;V. – dokončana gimnazija in ostale štiriletne šole;VI./1 – višješolski strokovni programi;VI./2 – visokošolski strokovni programi / 1. bolonjska stopnja

VRSTA DELA

redno, nedoločen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

21.06.2023

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje