fbpx

Facility Manager (m/ž)

Pričakujemo najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja objektov: ogrevalnih in hladilnih sistemov ter elektrike in avtomatizacije. Upoštevani bodo samo življenjepisi napisani v angleščini.

ASURA Grupa je hitro rastoče, ampak zrelo Facility Management podjetje, ki je prisotno v Adria regiji.

Naše temeljne kompetence so upravljanje maloprodajnih, logističnih in industrijskih lokacij, kjer nudimo storitve integriranega upravljanja objektov (tehnično in infrastrukturno) po načinu eno naročilo en račun.

Naše strokovno tehnično osebje podpira hitro razvijajoč se kadrovski oddelek, visoko analitični finančni strokovnjaki, pametna in napredna prodajna in marketinška strategija.

Facility Manager (m/ž)

Opis dela
– vodenje ekipe za vzdrževanje nepremičnin
– koordinacija postopkov odprave napak in pomanjkljivosti na nepremičnini
– vodenje procesa vzdrževanja nepremičnin
– koordinacija podizvajalcev, ki skrbijo za vzdrževanje nepremičnin
– vodenje procesa analize in optimizacije režijskih stroškov
– priprava predstavitev in poročil za vodjo upravljanja premoženja in direkcijo
– stalna skrb za optimizacijo in izboljševanje obstoječih delovnih procesov

///

ASURA Group is a fast growing yet mature Facility Management company present in Adria region.

Our core competences are in care for Retail, Logistics and Industrial locations where we offer integrated facility management services (technical and infrastructural) under one contract one bill policy.

Our knowledgeable technical staff is supported by a fast developing HR department, highly analytical financial experts and smart and progressive sales and marketing strategy.

Learn more about us on the www.asuragroup.eu

Facility Manager (m/ž)

Job Description
– leading a team in charge of real estate maintenance
– coordination of the process of removing defects and deficiencies in real estate
– management of the real estate maintenance process
– coordination of subcontractors in charge of property maintenance
– managing the analysis process and optimizing overheads
– preparation of presentations and reports for the head of property and the Directorate
– optimization and improvement of existing working processes

PRIČAKUJEMO

– VSS/VSS tehnične stroke, smer strojništvo ali elektrotehnika,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja objektov: ogrevalnih in hladilnih sistemov ter elektrike in avtomatizacije
– razvite veščine upravljanja zaposlenih
– razvite komunikacijske in pogajalske sposobnosti
– razvite organizacijske sposobnosti
– razvite analitične sposobnosti
– želja po delu v dinamičnem okolju in ustvarjalnosti
– pripravljenost za terensko delo in prilagodljivost
– želja po prevzemu odgovornosti
– odlično poznavanje storitev paketa MS Office

///

Terms and conditions
– VSS/VSS of technical profession, direction of mechanical engineering or electrical engineering,
– minimum 5 years of work experience in the maintenance of facilities: heating and cooling systems and electricity and automation
– developed employee management skills
– developed communication and negotiation capacities
– developed organizational skills
– developed analytical capabilities and affinity according to numbers (calculation)
– working in a dynamic environment and creativity
– readiness for field work and flexibility
– the desire to assume responsibility
– excellent service of MS Office package

NUDIMO

-Zahtevno delo v mednarodnem okolju
-Druge ugodnosti

Send the CV in English to si.job@asuragroup.eu or via the application link and become part of our ambitious team.
Only English CV will be considered.

///

What are we offering
– Challenging work in an international environment
– Other benefits

Pošljite življenjepis v angleščini na e-naslov: si.job@asuragroup.eu ali preko povezave za prijavo in postanite del naše ambiciozne ekipe. Upoštevani bodo samo življenjepisi napisani v angleščini.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

V. – dokončana gimnazija in ostale štiriletne šole;VI./1 – višješolski strokovni programi;VI./2 – visokošolski strokovni programi / 1. bolonjska stopnja;VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja

VRSTA DELA

redno, določen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

23.07.2022

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje