fbpx

Fullstack Developer

Razvoj P2P komunikacijskega sistema za podjetja – s funkcijami, ki jih poznate iz ZOOM, SKYPE, TEAMS, WHATSAPP itd., vendar z veliko večjo funkcionalnostjo in z zagotovljeno zasebnostjo med komunikacijskimi partnerji Brez vohuna ali človeka v sredini, brez profiliranja uporabnikov, brez centraliziranega shranjevanja komunikacijskih podatkov – vsi so lokalni, mi samo posredujemo P2P komunikacijo.

Fullstack Developer – polni delovni čas. Več kot pet let delovnih izkušenj.

Opis projekta:

Razvoj P2P komunikacijskega sistema za podjetja – s funkcijami, ki jih poznate iz ZOOM, SKYPE, TEAMS, WHATSAPP itd., vendar z veliko večjo funkcionalnostjo in z zagotovljeno zasebnostjo med komunikacijskimi partnerji Brez vohuna ali človeka v sredini, brez profiliranja uporabnikov, brez centraliziranega shranjevanja komunikacijskih podatkov – vsi so lokalni, mi samo posredujemo P2P komunikacijo.
Končno poštena in zasebna komunikacija za vse!
Funkcije, ki bodo izvedene: komunikacija s sporočili, video-/avdio konference, koledar, izmenjava zdravstvenih podatkov, osebni zdravstveni zapisi in še 100 drugih stvari).
• Aplikacijo bomo najprej ponudili v petih jezikih za te operacijske sisteme: Windows, Mac OS, Linux, Android in IOS ter za uporabo z brskalniki Chrome, Firefox in Safari.
• Kot medplatformno aplikacijo razvijamo na sprednji strani z React (JS) in Javascriptom – za generiranje aplikacije uporabljamo Chromium skupaj z Elektronom in Capacitorjem (nekdanji Cordova). Razvoj nativnih aplikacij uporabljamo le za dostop do posebnih mobilnih funkcij
• Kot osrednji komunikacijski modul uporabljamo WebRTC
• Na strani zaledja uporabljamo PostgreSQL, Ruby on Rails, Elasticsearch, Redis in Cron.

Odgovorni boste za:

• razumevanje celotne kode izdelka na sprednji in zadnji strani ter sposobnost vzdrževanja in razširjanja funkcionalnosti te kode
• razvijanje novih modulov od začetka
• pregledovanje kode s strani drugih razvijalcev programske opreme v naši ekipi
• organiziranje testov programske opreme skupaj z osebami za zagotavljanje kakovosti
• določanje tehničnega in varnostnega okolja za učinkovit razvoj, uvajanje in testiranje programske opreme
• Ustvarjanje in nameščanje naših aplikacij

Kot član naše ekipe boste ponosni, da lahko dostavite izdelek, ki lahko naredi svet malo boljši!

Project description:

Developing a P2P enterprise communication system — with features you know from ZOOM, SKYPE, TEAMS, WHATSAPP etc. but much more functionality and with guaranteed privacy between communication partners No spy or man in the middle, no profiling of users, no centralized saving of any communication data — all are local, we only mediate the P2P communication.

Finally honest and private communication for everyone!

Functions which will be realized: message communication, video-/audio conferences, calendar, medical data exchange, personal health records and 100 things more).

• We are providing the app in 5 languages at first, for these operating systems: Windows, Mac OS, Linux, Android and IOS plus the usage with browsers Chrome, Firefox and Safari
• As a cross-platform application we develop at the front end with React (JS), and Javascript — for generating Apps, we use Chromium together with Elektron and Capacitor (former Cordova). We only use native app development for getting access to special mobile features
• As a core communication module, we are using WebRTC
• On the backend side, we are working with PostgreSQL, Ruby on Rails, Elasticsearch, Redis and Cron

You will be responsible for:

• understanding the entire product code in Front- and Backend and being able to maintain and extend functionalities of this code
• Developing new modules from scratch
• Code review from other software developers in our team
• Organize software tests together with QA persons
• Defining the technical and security environment for efficient software development, deployment and testing
• Creating and deploying our Apps

PRIČAKUJEMO

Requirements:

• The new team member should be an intelligent IT allrounder, able to identify himself with the product philosophy: Providing worldwide users with a real private communication tool where any communicated information is not monitored by the provider, users are not profiled, and the manufacturer does not store any user communication data or provides or sell any user data to third parties
• Hard-working professional — no beginner — highly structured developer being able to understand complex projects in Front- and Backend
• Ability to produce the highest product quality and a good understanding of software development for cross-platform applications
• Having at least good experience with our used tools and program languages — WebRTC, React (JS), Ruby and PostgreSQL, JIRA and Bitbucket
• Very good understanding of WEB security and/or hacker prevention
• Ability to work disciplined stand alone but also in a professional team
• Ability to think outside the box and solve even difficult tasks
• Very good English language is mandatory
• Due to the fact that this is a long-term project we only search for passionate team members who are interested in safe and long term cooperation with us.

Zahteve:

• Novi član ekipe mora biti inteligenten in vsestranski informatik, ki se zna poistovetiti s filozofijo izdelka: Ponudnik ne spremlja nobenih sporočenih informacij, uporabniki niso profilirani, proizvajalec ne shranjuje nobenih podatkov o komunikaciji uporabnikov in ne zagotavlja ali prodaja nobenih podatkov o uporabnikih tretjim osebam.
• Strokovnjak, ki trdo dela – ni začetnik – visoko strukturiran razvijalec, ki je sposoben razumeti zapletene projekte na področju front- in backend
• sposobnost ustvarjanja izdelkov najvišje kakovosti in dobro razumevanje razvoja programske opreme za medplatformne aplikacije
• vsaj dobre izkušnje z orodji in programskimi jeziki, ki jih uporabljamo – WebRTC, React (JS), Ruby on Rails in PostgreSQL, JIRA in Bitbucket
• zelo dobro razumevanje varnosti WEB in/ali preprečevanja hekerskih napadov
• sposobnost discipliniranega samostojnega dela, pa tudi dela v strokovni ekipi
• Sposobnost razmišljanja zunaj okvirjev in reševanja tudi težkih nalog
• Zelo dobro znanje angleškega jezika je obvezno
• Ker gre za dolgoročni projekt, iščemo le strastne člane ekipe, ki jih zanima varno in dolgoročno sodelovanje z nami.

NUDIMO

Pogoji za delo:

• Zaposlili vas bomo za razširitev naše obstoječe ekipe, kot samostojnega podjetnika ali kot zaposlenega za določen čas
• fleksibilen delovni čas, vendar z določenimi časovnimi intervali razpoložljivosti
• zahtevano je, da iščete dolgoročno zaposlitev
• vse vrste potrebne infrastrukture IT tehnologije (namizni računalniki, mobilne naprave, strežniki itd.) bo zagotovilo naše podjetje.
• kot član naše ekipe morate biti sposobni delati zelo zaupno

Kot član naše ekipe boste ponosni, da lahko dostavite izdelek, ki lahko naredi svet malo boljši!

O podjetju VEPRO:
VEPRO AG je nemško podjetje IT s 40-letno uspešno zgodovino na področju mednarodnega poslovanja. www.vepro.com

Ustrezne kandidate vabimo k prijavi na e-naslov: hr@vepro.com

(oziroma prek e-sistema MojeDelo.com).

————————————-

Work conditions:

• you will be hired to extend our existing team, as a freelancer or as a fixed employee
• flexible working hours, but with fixed time slots of availability
• it is required that you are looking for a long term job
• any kind of needed IT technology infrastructure (Desktops, mobile devices, servers etc.) will be provided by our company.
• as a member of our team, you must be able to work highly confidential

As a member of our team, you will be proud to deliver a product which can make the world a little bit better!

Please send your applications to: hr@vepro.com

(or through the e-system MojeDelo.com).

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

VI./2 – visokošolski strokovni programi / 1. bolonjska stopnja;VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja;VIII./1 – magisteriji znanosti

VRSTA DELA

redno, nedoločen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

21.10.2022

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje