fbpx

HVAC Engineer / HVAC inženir

Paganini Plan zaposluje! Iščemo nadarjenega HVAC inženirja (80-100%), ki bi se nam pridružil ekipa s sedežem v Churju v Švici. Dolžnosti in odgovornosti: Spremenite obseg dela za mehanske načrte (HVAC/Utilities) na podlagi predhodnega pogovori in srečanja s strankami… Zahteve: Izkušnje pri oblikovanju (HVAC). Prijava preko maila v 30 dneh.

Paganini Plan is hiring! We are looking for a talented HVAC Engineer (80-100%) to join our team based in Chur, Switzerland.
As a family-owned engineering company in Chur, we have been successfully offering individual solutions in various areas of building services and fire protection for over 50 years. Quality and competence in consulting and planning are important components of our corporate goals.
To strengthen our team, we are looking for an independent(n) and responsible(n)

The HVAC Engineer will assist in the planning, design and management of engineering projects within the business unit.

Duties and responsibilities
• Change the scope of work for mechanical designs (HVAC/Utilities) based on preliminary discussion and client meetings.
• Assist in the preparation of engineering studies and schematics for new HVAC/Utilities systems and analyse the operation of existing systems.
• Prepare calculations using engineering formulas and skills for design, such as heating and cooling loads, equipment sizes, etc.
• Select equipment based on project designer/engineer recommendations and complete equipment schedules.
• Review work of project design teams, check progress of work and alert project managers of area changes or additional services.
• Provide drawings for own designs and create sketches for drafters to incorporate into drawings.
• Coordinates all aspects of project document completion within IPS, externally with clients and with other relevant design professionals.

_________
Paganini Plan zaposluje! Iščemo nadarjenega HVAC inženirja (80-100%), ki bi se nam pridružil ekipa s sedežem v Churju v Švici.
Kot družinsko inženirsko podjetje v Churju uspešno ponujamo individualne rešitve na različnih področjih gradbenih storitev in požarne zaščite že več kot 50 let. Kakovost in usposobljenost v svetovanje in načrtovanje sta pomembna sestavna dela naših korporativnih ciljev.

Za okrepitev naše ekipe iščemo neodvisnega(n) in odgovornega(n)
Inženir HVAC bo pomagal pri načrtovanju, načrtovanju in vodenju inženirskih projektov znotraj
poslovno enoto.

Dolžnosti in odgovornosti
• Spremenite obseg dela za mehanske načrte (HVAC/Utilities) na podlagi predhodnega pogovori in srečanja s strankami.
• Pomoč pri pripravi inženirskih študij in shem za nove sisteme HVAC/Utilities sistemov in analizirati delovanje obstoječih sistemov….

PRIČAKUJEMO

Qualifications & Requirements:
• Design experience (HVAC).
• HVAC and/or utilities design experience.
• Experience working with computer operations for design programs and computer-aided drafting (AutoCAD, Revit, etc.).

__________

Kvalifikacije in zahteve:
• Izkušnje pri oblikovanju (HVAC).
• Izkušnje s projektiranjem HVAC in/ali pripomočkov….

NUDIMO

APLLY VIA: uktbnakvwffqvafjpahxo666di@apply.the-network.com

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

VI./1 – višješolski strokovni programi;VI./2 – visokošolski strokovni programi / 1. bolonjska stopnja;VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja

VRSTA DELA

redno, določen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

10.03.2024

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje