fbpx

Inženir VZD (m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: priprava izobraževalnih programov, izvajanje usposabljanj ter preverjanje usposobljenosti na področju dela za zaposlene v družbi, izdelava in posodabljanju Izjave o varnosti z oceno tveganja,…

Podjetje SIJ Metal Ravne je del metalurške dejavnosti Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla. Odlikuje nas skoraj
štiristoletna tradicija, visoka kakovost izdelanih jekel, vrhunsko znanje naših zaposlenih, ki se prenaša iz generacije v
generacijo, lasten razvoj, ki sledi potrebam trga ter v prihodnost usmerjena vlaganja v tehnične pridobitve.
Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje
na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina je s svojimi izdelki prisotna na več kot 80 svetovnih trgih in je med
petimi največjimi slovenskimi izvozniki ter med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji.
Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe iščemo sodelavca/ko za delovno mesto

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
· priprava izobraževalnih programov, izvajanje usposabljanj ter preverjanje
usposobljenosti na področju dela za zaposlene v družbi;
· izdelava in posodabljanju Izjave o varnosti z oceno tveganja;
· izdelava pisnih sporazumov o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih deloviščih;
· izdelava navodil za varno delo;
· ocenjevanje pogojev dela;
· skrb za opravljanje periodičnih preiskav kemijskih, fizikalnih in bioloških
škodljivosti v delovnem okolju;
· ugotavljanje skladnosti naprav, strojev, tehničnih sredstev, delovnih okolij, poti,
transportnih poti, stavb s predpisi iz zakona o varnosti in zdravju pri delu in
tehničnimi predpisi ter predlaganje sprememb;
· svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za
delo;
· sodelovanje pri izdelavi tehnološko organizacijskih navodil;
· ugotavljanje skladnosti delovnih postopkov in tehnoloških predpisov z veljavno
zakonodajo iz VZD in ostalo specifično določeno veljavno zakonodajo po sklepu
poslovodstva;
· sodelovanje v komisijah (izpiti, obratovalna sposobnost naprav, investicijski
elaborati, uporabna dovoljenja, inšpekcijski pregledi obratovanja in naprav);
· priprava poročil, analiz in predlaganje ukrepov za odpravo pomanjkljivosti
oziroma napak, ki bi lahko bile vzrok za poškodbe delavcev;
· raziskovanje in analiza vzrokov poškodb pri delu, poklicnih bolezni in obolenj v
zvezi z delom ter predlaganje ustreznih ukrepov;
· sodelovanje z ekologi, medicino dela, s svetovalcem za kemikalije ter sodelovanje
v strokovnih timih in z zunanjimi institucijami na področju dela;
· seznanitev zunanjih izvajalcev storitev s pravili hišnega reda ter zahtevami VZD
ter VPP;
· vodenje in vzdrževanje zakonsko potrebnih evidenc s področja varnosti in zdravja
pri delu zaposlenih;
· opravljanje drugih strokovnih del s področja VZD in VPP kot pooblaščenec glede
na sklepe poslovodstva;
· opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

PRIČAKUJEMO

· univ. dipl. varnostni inženir in najmanj 15 mesecev ustreznih delovnih izkušenj ali
diplomiran varnostni inženir in najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj na
področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požari;
· prednost bodo imeli kandidati z opravljenim strokovnim izpitom iz varnosti in
zdravja pri delu in/ali opravljenim strokovnim izpitom iz varstva pred požarom;
· proaktivno znanje angleščine;
· vešča uporaba Microsoft Office;
· pripravljenost na dežurstvo/vpoklice

NUDIMO

Izbranemu kandidatu nudimo:
· delo v urejenem in stabilnem podjetju ter urejene pogoje dela;
· strokovno usposabljanje in izobraževanje;
· možnost razvoja kariere in napredovanja.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas
s poskusno dobo 6 mesecev.
Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem.
Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom in dokazilom o pridobljeni strokovni
izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov
zaposlitev@metalravne.com ali na naslov družbe SIJ Metal Ravne d.o.o., Kadri,
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroške do vključno 11.10.2023.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

III. – dokončana poklicna šola;IV. – dokončana srednja strokovna šola;V. – dokončana gimnazija in ostale štiriletne šole

VRSTA DELA

redno, določen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

11.10.2023

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje