fbpx

Inženir VZD (m/ž)

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

• priprava izobraževalnih programov, izvajanje usposabljanj ter preverjanje
usposobljenosti na področju dela za zaposlene v družbi;
• izdelava in posodabljanju Izjave o varnosti z oceno tveganja;
• izdelava pisnih sporazumov o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih deloviščih;
• izdelava navodil za varno delo;
• ocenjevanje pogojev dela;
• skrb za opravljanje periodičnih preiskav kemijskih, fizikalnih in bioloških
škodljivosti v delovnem okolju;
• ugotavljanje skladnosti naprav, strojev, tehničnih sredstev, delovnih okolij, poti,
transportnih poti, stavb s predpisi iz zakona o varnosti in zdravju pri delu in
tehničnimi predpisi ter predlaganje sprememb;
• svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za
delo;
• sodelovanje pri izdelavi tehnološko organizacijskih navodil;
• ugotavljanje skladnosti delovnih postopkov in tehnoloških predpisov z veljavno
zakonodajo iz VZD in ostalo specifično določeno veljavno zakonodajo po sklepu
poslovodstva;
• sodelovanje v komisijah (izpiti, obratovalna sposobnost naprav, investicijski
elaborati, uporabna dovoljenja, inšpekcijski pregledi obratovanja in naprav);
• priprava poročil, analiz in predlaganje ukrepov za odpravo pomanjkljivosti
oziroma napak, ki bi lahko bile vzrok za poškodbe delavcev;
• raziskovanje in analiza vzrokov poškodb pri delu, poklicnih bolezni in obolenj v
zvezi z delom ter predlaganje ustreznih ukrepov;
• sodelovanje z ekologi, medicino dela, s svetovalcem za kemikalije ter sodelovanje
v strokovnih timih in z zunanjimi institucijami na področju dela;
• seznanitev zunanjih izvajalcev storitev s pravili hišnega reda ter zahtevami VZD
ter VPP;
• vodenje in vzdrževanje zakonsko potrebnih evidenc s področja varnosti in zdravja
pri delu zaposlenih;
• opravljanje drugih strokovnih del s področja VZD in VPP kot pooblaščenec glede
na sklepe poslovodstva;
• opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

PRIČAKUJEMO

• univ. dipl. varnostni inženir in najmanj 15 mesecev ustreznih delovnih izkušenj ali
diplomiran varnostni inženir in najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj na
področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požari;
• prednost bodo imeli kandidati z opravljenim strokovnim izpitom iz varnosti in
zdravja pri delu in/ali opravljenim strokovnim izpitom iz varstva pred požarom;
• proaktivno znanje angleščine;
• vešča uporaba Microsoft Office;
• pripravljenost na dežurstvo/vpoklice

NUDIMO

• delo v urejenem in stabilnem podjetju ter urejene pogoje dela;
• strokovno usposabljanje in izobraževanje;
• možnost razvoja kariere in napredovanja.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.
Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem.
Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom in dokazilom o pridobljeni strokovni
izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov
zaposlitev@metalravne.com ali na naslov družbe SIJ Metal Ravne d.o.o., Kadri,
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroške do vključno 9.12.2022.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

VI./2 – visokošolski strokovni programi / 1. bolonjska stopnja;VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja

VRSTA DELA

redno, nedoločen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

09.12.2022

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje