fbpx

J017104 Samostojni strokovni delavec VII/2 – Alumni pisarna UP

UP vzpostavlja novo Alumni pisarno, kjer bo zaposlila kar 6 svojih diplomantov v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, do 30.6. 2025, za polni delovni čas. Alumni pisarna bo zagotavljala interdisciplinarno sodelovanje med diplomanti različnih študijskih področij in okoljem.

Univerza na Primorskem vzpostavlja novo Alumni pisarno, kjer bo zaposlila kar 6 svojih diplomantov v okviru projekta GDI UP – “Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem”. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas od 1. 1. 2023 do 30.6. 2025, za polni delovni čas, 40 ur na teden. Alumni pisarna bo zagotavljala interdisciplinarno sodelovanje med diplomanti različnih študijskih področij in okoljem.

Uraden razpis je objavljen tukaj: https://www.upr.si/si/o-univerzi/razpisi/kadrovski-razpisi/j017104-samostojni-strokovni-delavec-vii2-iii-alumni

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VABI DIPLOMANTE UP K ODDAJI PONUDBE ZA DELO V ALUMNI PISARNI!

Opis nalog in dela:

Alumni pisarna bo osrednja točka sodelovanja Univerze z okoljem, pri tem pa bo sodelovala tudi z drugimi službami in centri univerze. Vsebinsko bo delo raznoliko in kreativno. Pisarna bo skrbela za večjo vpetost in sodelovanje univerze (npr. za organizacijo družabnih, strokovnih in drugih dogodkov) tako z organizacijami, kot z diplomanti. Skrbela bo za aktualen razvoj študijskih programov in odgovorno poslovanje univerze.

Obenem bo Alumni pisarna stična točka za nove projekte univerze, ki bodo vplivali na univerzitetni razvoj v mednarodnem in nacionalnem okolju. Medtem ko si je UP že ustvarila renome inovativne in mednarodno vpete srednje velike univerze, sama še vedno vidi dodatne možnosti razvoja v njenem:
o trajnostnem delovanju (skladno s cilji trajnostnega razvoja),
o odgovornem sodelovanju z okoljem (odprta znanost, usmerjanje razvoja, pridobivanje projektov),
o tehnološkem razvoju (prenos praks, intelektualna zaščita) in
o razvoju donatorstva po zgledu zahodnih univerz.

Vse to pa je mogoče le ob dobrih odnosih, ki jih poganjajo mehke vsebine in dogodki, za katere bodo tudi skrbeli zaposleni v Alumni pisarni.

Zato iščemo zelo raznolike profile in v ekipo Alumni pisarne vabimo nove sodelavke in sodelavce, ki bodo doprinesli kolektivu ekspertov s svojimi izkušnjami ter snovali nove oblike aktivnosti za naše alumne in širše. Zanima nas, katera dodatna specifična znanja in kompetence potrebujejo naše diplomantke in diplomanti, da konkurirajo na prestižnih mestih, ko so že zaključili študij, s katerimi programi vseživljenjskega učenja jih lahko univerza še podpre in seveda katere oblike druženja so lahko zanje najbolj zanimive. Ker je naša univerza vpeta v mednarodno okolje, so pozicije odprte tudi kandidate iz drugih držav, delovni jezik pa bo angleščina. Naredite prvi korak in oddajte vašo prijavo!

Strokovni sodelavci bodo izbrani na način, da bo zagotovljeno vsebinsko pokritje vseh študijskih vsebin, ki jih razvija UP.

PRIČAKUJEMO

Zahtevana usposobljenost:

– aktivno znanje angleščine,
– odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– občutek za odgovornost in usmerjenost k rezultatom,
– smisel za upravljanje s časom in razporejanje prioritet,
– pozitivna naravnanost in vztrajnost,
– sposobnost navezovanja stikov in mreženja,
– sposobnost učinkovitega govornega in pisnega izražanja,
– fleksibilnost in samoiniciativnost,
– poznavanje paketa MS Office in
– poznavanje načel performace marketinga in socialnih platform.

Zahtevana izobrazba:

– zaključen magistrski študijski program 2. stopnje na Univerzi na Primorskem

Delovne izkušnje:

– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju magistrske izobrazbe pridobljene na Univerzi na Primorskem.

Število delovnih mest: 6

NUDIMO

Ponujamo:

– delo v mednarodnem okolju z možnostjo mednarodnih izmenjav,
– strokovni in osebni razvoj, podprt z izobraževanji in strokovnim mentorstvom,
– posluh in odprtost ekipe za vpeljevanje izboljšav in vzpostavitev novih procesov,
– po potrebi uvajanje s pomočjo mednarodnih partnerjev,
– neomejeno količino novih izzivov.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025 za polni delovni čas, 40 ur na teden, s poskusnim delom treh (3) mesecev in se sklepa za potrebe projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP). Delovno mesto je uvrščeno v 33. plačni razred (to je na dan 16. 11. 2022 – 1.098,97 (neto)

PRIJAVA

Zainteresirani pošljejo pisno prijavo z življenjepisom, motivacijskim pismom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do 10. 12. 2022 na
e-naslov:

kadrovska@upr.si

(ali po pošti na naslov: Univerza na Primorskem, Pravna in kadrovska služba, Titov trg 4, 6000 Koper)

POSTANITE DEL NAŠE EKIPE IN V MLADEM KOLEKTIVU SOUSTVARJAJTE NOVE OBLIKE SODELOVANJA V DRUŽBI PRIHODNOSTI!
Naredite prvi korak in oddajte vašo prijavo!

Kontaktna oseba za več informacij: Martina Viler, Pravna in kadrovska služba UP
E-naslov: martina.viler@upr.si, telefon: 05 61 17 532

Zelena, digitalna in vključujoča UP so trije pilotni projekti osredotočeni na kurikularno prenovo visokošolskih strokovnih študijskih programov na UP z namenom podlage širše nacionalne reforme za zelen odporen prehod v Družbo 5.0. Projekt GDI UP je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in je del nacionalnega projekta »Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod«.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja

VRSTA DELA

redno, določen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

10.12.2022

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje