fbpx

Podatkovni znanstvenik za obdelavo bioloških signalov / Data Scientist for biological signal processing

Universal Diagnostics (UDX) zaposli Podatkovnega znanstvenika za obdelavo bioloških signalov. Uspešen kandidat bo imel priložnost, da se pridruži strastnemu in hitro rastočemu biotehnološkemu podjetju, ki razvija nove diagnostične teste, ki pomembno vplivajo na družbo.

Universal Diagnostics (UDX) zaposli Podatkovnega znanstvenika za obdelavo bioloških signalov. Uspešen kandidat bo imel priložnost, da se pridruži strastnemu in hitro rastočemu biotehnološkemu podjetju, ki razvija nove diagnostične teste, ki pomembno vplivajo na družbo.

UDX je biotehnološko podjetje za diagnostiko, ki se osredotoča na zgodnje odkrivanje raka z uporabo najsodobnejših tehnologij. Podjetje uporablja moč zaporedja naslednje generacije (NGS), epigenetskih sprememb, kliničnih študij na populacijskem obsegu ter najsodobnejše računalniške in podatkovne znanosti za izboljšanje znanstvenega razumevanja biologije raka. Sedež UDX se nahaja v Sevilli v Španiji, dejavnosti raziskav in razvoja pa se izvajajo v Ljubljani, Slovenija. Za več informacij obiščite www.universaldx.com.
Zaposlitev je za Ljubljano, Slovenijo ali različne lokacije v Španiji (Sevilla, Madrid, Barcelona). Delno delo na daljavo je možno po dogovoru.
Naloge:
Delo v timskem okolju, ter skrb za:
– Reševanje težav in izzivov, pridobivanje podatkov, matematično in statistično reševanje težav na področju zgodnjega odkrivanja raka, ter njihovo konceptualizacijo
– Ustvarjanje inovativnih algoritmov, ki uporabljajo obdelavo signalov za reševanje genomskih funkcij
– Preučevanje in raziskovanje tehnoloških področij, kot je strojno učenje in globoko učenje
– Analizo in interpretacijo molekulrnih, analitičnih in kliničnih podatkov v kontekstu zgodnjega odkrivanja raka
– Izboljšnje modelov kod in programske opreme, načrtovanje in izvajanje povezanih raziskav z ekipo bioinformatikov, znanstvenikov in programskih inženirjev

//
Universal Diagnostics (UDX) is looking to hire a Data Scientist for biological signal processing. The successful candidate will have the opportunity to join a passionate and fast-growing biotech company developing novel diagnostic tests with the potential to significantly impact society. UDX is an in-vitro diagnostics biotech company focused on early detection of cancer using leading edge technologies. The company is using the power of next-generation sequencing (NGS), epigenetic alterations, population-scale clinical studies, and state-of-the-art computer science and data science to enhance the scientific understanding of cancer biology, and to develop its multi-cancer early detection blood test. UDX headquarters is located in Sevilla, Spain with R&D activities performed in Ljubljana, Slovenia. For more information, please visit www.universaldx.com. Job offer is for Ljubljana, Slovenia or different locations in Spain (Seville, Madrid, Barcelona). Partially remote work opportunity is also negotiable.

You Will:
• Work in a team environment to:
o Think about and conceptualize signal processing, mathematics and statistics-related problems and challenges in the early cancer detection field
o Create innovative algorithms that use signal processing to tackle genomic features as temporal-domain series
o Study, experiment and investigate technological fields such as artificial intelligence and robotics
o Analyze and interpret molecular, analytical and clinical data in the context of early cancer detection and identification of molecular signatures across various types and stages of cancer
o Contribute into model, code and software improvement, and subsequently plan, scope, and execute associated research with a team of bioinformaticians, data scientists and software engineers

PRIČAKUJEMO

Vaše izkušnje vključujejo:
– Magisterij ali enakovredne izkušnje na ustreznem področju, kot je biomedicinski inženiring, statistika ali matematika
– 3+ let pomembnih delovnih izkušenj, po zaključenem študiju, ter izkušnje z uporabo algoritmov za obdelavo procesov za razvoj izdelkov
– Poglobljno poznavanje osnov za za obdelavo signalov, ter aplikacij za biomedicino (npr. EEG, ECG) je plus
– Poznavanje okolja Linux in Bash
– Izkušnje v analizi visoko zmogljivih, kvantitativnih tehnologij v genomiki, epigenomiki, proteomiki ali transkriptomiki (npr. Hi-C, ATAC-seq, RNA-seq, MS) je plus
– Sposobnost generiranja preizkušene produkcijske kode, nadzirane različice z Gitom
– Odličnost pri računalniškem in statističnem programiranju, vključno s paralelizacijo in optimizacijo kode s Pythonom in R
– Sposobnost dela z obsežnimi podatki
– Fleksibilnost
– Zelo dobre ustne in pisne komunikacijske sposobnosti v angleščini

//
Your Background Includes:
• MSc or equivalent experience in a relevant field such as Biomedical Engineering, Telecommunications Engineering, Statistics or Applied Mathematics with a Signal Processing specialty
• 3+ years post-study experience applying spatio-temporal signal processing algorithms for research and/or product development, ideally in industry
• Deep knowledge of signal processing fundamentals, application to biomedical signal (e.g., EEG, ECG) is a plus
• Proficiency in Linux environment and bash
• Experience in the analysis of high-throughput, quantitative technologies in genomics, epigenomics, proteomics, or transcriptomics (e.g., Hi-C, ATAC-seq, RNA-seq, MS) is a plus
• Ability to generate tested production-ready code, version-controlled with Git
• Excellence with computational and statistical programming, including parallelization and code optimization with Python and R
• Ability to work with Big Data
• Attention to detail
• Knowledge and experience with time management and timeline development
• Flexibility
• Strong oral and written communication skills in English.

NUDIMO

Kaj ponujamo:
Zaposleni boste v podjetju, ki želi postati eden izmed vodilnih v panogi. Želimo imeti ogromen pozitiven vpliv na družbo z doseganjem ambicioznega namena, da “rak postane ozdravljiva bolezen, tako da jo odkrijemo prej”.
– Vrsta zaposlitve: za nedoločen čas in za polni delovni čas
– Poskusna doba: 6 mesecev
– Bruto letna plača: Po dogovoru s kandidatom
– Letni bonus: do 20 % vaše bruto plače glede na cilje
– Lokacija pisarne: Ljubljana, Slovenija, alternativne možnosti pa so na voljo tudi v Sevilli, Madridu in Barceloni
Ugodnosti:
– Fleksibilen urnik dela
– Možnosti dela na daljavo
– Prosti dan na vaš rojstni dan
– Parkirna mesta na pisarniških lokacijah
– Brezplačna kava v pisarni
– Možnost dokupa dodatnih dni dopusta
– Načrt zdravstvenega zavarovanja

Kako izgleda uspešna oseba pri Universal Diagnostics S.L.?
Tisti, ki so uspešni v Universal Diagnostics, uresničujejo svoje cilje, so odprti za sodelovanje v multikulturnem in multidisciplinarnem okolju, ki omogoča učenje od drugih in delitev znanja. Zagotavljajo konstruktivne povratne informacije in kritike, zaupajo v dobre namene drugih in so prepričani, da je sprejemanje napak najboljši način za učenje in rast. Ta položaj je namenjen ljudem, ki jih žene priložnost, da vidijo, kako njihovo delo vpliva na globalni boj proti raku.

Več informacij: https://www.universaldx.com/ Kontakt: hr@universaldx.com

//

What we will offer:
By being part of the team, you will be in a company that wants more than to become one of the leaders in the industry. We want to have a huge positive impact on society by achieving the ambitious purpose of “making cancer a curable disease by detecting it earlier”.
Type of employment: Permanent and full-time
Probation Period: 6 months
Gross annual salary: To be negotiated with the candidate
Annual Bonus: Up to 20% of your gross salary based on objectives
Office location: Ljubljana, Slovenia but alternative options available also in Seville, Madrid and Barcelona
Perks:
− Flexible work schedule
− Remote work opportunities
− Free day on your birthday
− Parking incentive on office locations
− Free cafe amenities on office locations
− Possibility to buy extra vacation days
− Optional health insurance plan
− And more What does a successful person look like at Universal Diagnostics S.L.?

Those who thrive at Universal Diagnostics prioritize, manage, and execute their own goals with ownership. They embrace working in collaborative mode in a multi-cultural and multi-disciplinary environment that allows to learn from others as well as share one’s own knowledge. They welcome and provide constructive feedback and criticism, trusting in the good intentions of others, and being secure in the knowledge that embracing mistakes is the best way to learn and grow. This position is meant for people who are driven by the opportunity to see their work having impact in the global fight against cancer.

More info: https://www.universaldx.com/
Contact: hr@universaldx.com

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja;VIII./1 – magisteriji znanosti

VRSTA DELA

redno, nedoločen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

21.07.2022

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje