fbpx

Prodaja in storitve na domu – potrebna nemščina (prilagodljivi delovni čas!)/Sales & Service at Home – German required (Flexible hours!)

Kot komercialni svetovalec boste odgovorni za upravljanje dohodne prodaje po telefonu in e-pošti ter skrb za stranke enega najbolj vročih telekomunikacijskih podjetij na trgu. S pozitivno naravnanostjo in proaktivnim pristopom boste poskrbeli za zadovoljstvo obstoječih strank, poskrbeli za obstoječe stranke ter strokovno svetovali o izdelkih in storitvah podjetja.

About yoummday
yoummday is a marketplace for call center services. When you work as a freelancer with us, you can choose from where and when you work!
Don’t waste your time commuting to a low-paying call center or customer service job. Take more control over your work-life balance, plan your career the way that suits you, and earn more!

Work as a commercial consultant throughout Europe flexibly in your home office.
As a Commercial Advisor, you will be responsible for managing inbound phone and email sales as well as customer care for one of the hottest telecom companies in the market. With a positive attitude and proactive approach, you’ll ensure existing customers are happy, take care of existing customers, and provide expert advice on the company’s products and services.

Your responsibilities

• Acquiring new customers using communication and sales skills
• Providing expert advice on the company’s products and services
• Handling customer inquiries

__________

yoummday je trg za storitve klicnega centra. Ko pri nas delate kot svobodnjak, lahko izbirate, kje in kdaj boste delali!
Ne izgubljajte časa z vožnjo v slabo plačan klicni center ali službo za pomoč strankam. Prevzemite večji nadzor nad svojim ravnotežjem med poklicnim in zasebnim življenjem, načrtujte svojo kariero tako, kot vam ustreza, in zaslužite več!

Delajte kot komercialni svetovalec po vsej Evropi prilagodljivo v domači pisarni.
Kot komercialni svetovalec boste odgovorni za upravljanje dohodne prodaje po telefonu in e-pošti ter skrb za stranke enega najbolj vročih telekomunikacijskih podjetij na trgu. S pozitivno naravnanostjo in proaktivnim pristopom boste poskrbeli za zadovoljstvo obstoječih strank, poskrbeli za obstoječe stranke ter strokovno svetovali o izdelkih in storitvah podjetja.

Tvoje odgovornosti

• Pridobivanje novih strank s komunikacijskimi in prodajnimi veščinami
• Strokovno svetovanje o izdelkih in storitvah podjetja
• Obravnavanje povpraševanj strank

PRIČAKUJEMO

Your Profile

• Fluency in German with native language skills (C2)
• You are registered (or willing to register) as a freelancer
• Ambitious, motivated, and responsible
• Confident appearance on the phone
• You have a good internet connection, your own computer, a current operating system (not older than Windows 10) and a quiet working environment, a USB headset suitable for call centers (or are willing to invest an estimated 50 €)
• You are at least 18 years old

Tvoj profil

• Tekoče znanje nemščine z znanjem maternega jezika (C2)
• Registrirani ste (ali se želite registrirati) kot samostojni podjetnik
• Ambiciozen, motiviran in odgovoren
• Samozavesten nastop na telefonu
• Imate dobro internetno povezavo, svoj računalnik, aktualen operacijski sistem (ne starejši od Windows 10) in mirno delovno okolje, USB slušalke primerne za klicne centre (ali ste pripravljeni vložiti okvirno 50 €)
• Stari ste najmanj 18 let

NUDIMO

Why you shouldn’t miss out on this opportunity!

• Double the pay of a regular call center agent PLUS performance-based bonuses, because there are no performance-based bonuses on our project, our talent is only paid based on productivity minutes
• Gross monthly salary from 1.150€ to 2.600€ (depending on the hours worked)
• Work from home anywhere in the EU
• You can choose your own working hours (minimum 20 hours per week)
• Friendly and supportive management
• Free professional development and training
_________

Zakaj ne smete zamuditi te priložnosti!

• Dvojno plačilo običajnega agenta klicnega centra PLUS bonusi na podlagi uspešnosti, ker v našem projektu ni bonusov na podlagi uspešnosti, naš talent je plačan samo na podlagi minut produktivnosti
• Bruto mesečna plača od 1.150€ do 2.600€ (odvisno od opravljenih ur)
• Delajte od doma kjer koli v EU
• Delovni čas si lahko izberete sami (minimalno 20 ur na teden)
• Prijazno in solidarno vodstvo
• Brezplačno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje

https://stats.the-network.com/redirect/f55d8de4-6759-4fe3-9de5-597edd88d388

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

IV. – dokončana srednja strokovna šola;V. – dokončana gimnazija in ostale štiriletne šole;VI./1 – višješolski strokovni programi

VRSTA DELA

redno, določen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

10.12.2022

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje