fbpx

Različni profili

Klimo v DARS d. d. lahko prepoznamo kot odgovoren odnos do kakovosti opravljenega dela, prisotnost inovativnosti in iniciativnost, motivacije ter zavzetosti zaposlenih. Delo poteka v dobrih in spoštljivih notranjih odnosih ter pod dobrim vodenjem.

Opis podjetja
Z gradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem avtocest in hitrih cest povezujemo Slovenijo ter omogočamo našim uporabnikom varno in udobno mobilnost. Pri tem sprejemamo različne ukrepe za zagotavljanje varnosti in čim večje pretočnosti avtocestnega omrežja. Poseben poudarek namenjamo ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o varni in strpni vožnji ter pravočasnemu in rednemu obveščanju o stanju v prometu.

Glavne dejavnosti podjetja
Cestninjenje
Uporabniki avtocest in hitrih cest v Sloveniji imajo na voljo dva načina plačevanja cestnine glede na kategorijo vozila, ki omogočata cestninjenje brez ustavljanja, zato je njihova pot hitrejša, varnejša, udobnejša in okolju prijaznejša.

Vzdrževanje
Skrbimo za redno letno in zimsko vzdrževanje avtocest in hitrih cest, priključkov in razcepov, počivališč in drugih cest, za čim bolj nemoten promet pa izvajamo nujne ukrepe tudi ponoči. Poleg vzdrževanja zagotavljamo tudi prevoznost ob nesrečah, kjer sodelujemo z intervencijskimi službami.

Upravljanje
Z zemljišči, vozišči, počivališči, objekti in napravami na avtocestah in hitrih cestah upravljamo učinkovito in odgovorno do okolja. Zato izvajamo družbeno odgovorne projekte za povečevanje prometne varnosti, nadziramo in vodimo promet 24 ur na dan ter informiramo o prometnem stanju.

Investicije in obnove
Razvoj in obnavljanje avtocest in hitrih cest, s katerimi upravljamo in jih vzdržujemo, financiramo iz različnih sredstev. Prednjačijo dolžniška sredstva, investiramo pa tudi z lastnimi in evropskimi sredstvi ter iz drugih virov.

Organizacijska struktura in klima

Dostopno na naši spletni strani (glej »Organigram organa«).

Klima v organizaciji:
Klimo v DARS d. d. lahko prepoznamo kot odgovoren odnos do kakovosti opravljenega dela, prisotnost inovativnosti in iniciativnost, motivacije ter zavzetosti zaposlenih. Delo poteka v dobrih in spoštljivih notranjih odnosih ter pod dobrim vodenjem.

Naša vizija in cilji

Dostopno v našem Letnem poročilu 2021, stran 16: LP DARS 2021.pdf

Cilji, ki jim sledimo:

Varnost in pretočnost prometa: Zagotavljanje prometne varnosti, pretočnosti prometa in udobja za uporabnike na avtocestnem omrežju.
Poslovna stabilnost: Zagotovitev dolgoročno stabilnega poslovanja z uvajanjem vitkega poslovanje in implementacijo poslovne odličnosti.
Kompetentni in zadovoljni zaposleni: Neprestana krepitev kompetentnosti zaposlenih. Oblikovanje ustvarjalnega, varnega in zanimivega delovnega okolja.
Zaposlovanje
Delovna mesta, katera želimo zapolniti
Aktualno razpisana delovna mesta si lahko ogledate na tej povezavi.

PRIČAKUJEMO

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev
Strokovnost, odgovornost in zavzetost pri delu,
pripravljenost za stalno učenje, odprtost za spremembe in proaktivnost,
sodelovanje, ki temelji na spoštovanju in medsebojnem zaupanju,
spoštljivo in odprto komunikacijo,
pozitivno naravnanost.

NUDIMO

Kaj ponujamo svojim zaposlenim
Visok nivo socialne varnosti,
urejeno in varno delovno okolje,
spoštljive medsebojne odnose in strokovno vodenje,
interni karierni razvoj na vsebinsko raznolikih delovnih področjih,
možnost dela od doma,
interno in zunanje izobraževanje ter usposabljanje za profesionalni in osebni razvoj,
sofinanciranje šolnine v procesu izobraževanja ob delu in nadomestilo plače za odsotnost od dela zaradi opravljanja študijskih obveznosti,
redno in mesečno stimulativno plačilo za delo,
dodatek na stalnost v podjetju,
plačna napredovanja,
nagrajevanje delovne prizadevnosti s priznanji in pohvalami,
regres, ki je višji od povprečja v RS in izplačilo poslovne uspešnosti,
kolektivno nezgodno zavarovanje,
dodatno zdravstveno zavarovanje za hitrejši dostop do zdravnika in specialistov,
plačilo premije dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja,
ugodnosti v okviru sprejetih ukrepov polnega certifikata Družini prijazno podjetje,
koriščenje počitniških kapacitet v hribih, toplicah in na morju v Sloveniji in na Hrvaškem,
brezplačno anonimno psihološko svetovanje zaposlenim,
aktivnosti v okviru športnega društva DARS, d. d.,
2x letno srečanje zaposlenih na ravni celotne družbe idr.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

I. – 7 razredov osnovne šole ali manj;II. – dokončana osnovna šola;III. – dokončana poklicna šola;IV. – dokončana srednja strokovna šola;V. – dokončana gimnazija in ostale štiriletne šole;VI./1 – višješolski strokovni programi;VI./2 – visokošolski strokovni programi / 1. bolonjska stopnja;VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja;VIII./1 – magisteriji znanosti;VIII./2 – doktorati znanosti / 3. bolonjska stopnja

VRSTA DELA

redno, nedoločen d. č.;redno, določen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

13.10.2022

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje