fbpx

Različni profili

Od novih sodelavcev pričakujemo, da z nami delijo in živijo naše vrednote in s proaktivnim, strokovnim, odprtim in odgovornim odnosom do dela prispevajo k uspešnemu razvoju našega podjetja.

Opis podjetja
Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka je eden večjih svetovnih ter največji slovenski proizvajalec izolacijskih materialov in izdelkov za zelene rešitve v gradbeništvu. Trenutno Knauf Insulation v Sloveniji šteje približno 500 zaposlenih, po svetu pa najdemo še preko 40 proizvodnih obratov, v katerih je skupaj zaposlenih več kot 5500 zaposlenih. Kljub velikosti gre za družinsko podjetje. V podjetju Knauf Insulation so zaposleni na prvem mestu.

Naša vizija in cilji
Naše vrednote, podjetnost, predanost, partnerstvo in človečnost, so glavno vodilo naše organizacijske kulture. Skrbimo za čim bolj sproščeno in odprto delovno kulturo, kjer ni prepovedano delati napak iz katerih se učimo in rastemo. Vzpodbujamo podjetnost in preko različnih projektov vključujemo v soodločanje vse naše sodelavce na vseh ravneh podjetja.

Poleg poslovne uspešnosti je vodilo podjetja Knauf Insulation tudi trajnostno poslovanje. V skladu z našo strategijo zasledujemo cilje brezogličnega poslovanja, krožnega gospodarstva, preko svojih izolacijskih in zelenih rešitev pa svojim strankam nudimo energetsko učinkovitost, varnost, akustično ugodje in s tem višjo kakovost bivanja.

Knauf Insulation igra na trgu vodilno vlogo s svojo ponudbo naprednih in inovativnih izolacijskih rešitev kot so steklena volna Knauf Insulation ECOSE, sistemi rešitev za zeleno infrastrukturo Urbanscape, inovative rešitve za belo tehniko in podobno. V Škofji Loki je sedež razvoja proizvodno-tehnoloških rešitev, razvoja produktov iz kamene volne ter prodajne organizacije za področje gradbeništva za regijo ter industrijske izolacije (OEM) in zelene rešitve (Urbanscape) za svet v celoti.

Najnovejša stavba v Škofji Loki – Knauf Insulation Experience Center, ki je namenjen demonstracijsko izobraževalnim vsebinam, je pilotni projekt certificirane trajnostne gradnje (Platinasti certifikat DGNB), kjer si obiskovalci lahko ogledajo naše rešitve, sodelujejo na dogodkih, zaposlenim pa je na voljo kot konferenčni center in prostor za sprostitev, saj poleg sestankov in izobraževanj v njem potekajo tudi vadbe pilatesa za zaposlene in druge aktivnosti. Trajnostno naravnanost podjetja dokazuje tudi ena izmed večjih sončnih elektrarn v Sloveniji, ki se razteza na strehah naših stavb.

Tudi našo prihodnost vidimo v smeri inoviranja in stalnega izboljševanja rešitev za trg, ob hkratnem izpolnjevanju naše trajnostne strategije – For a better world, ki zajema tako skrb za zaposlene, lokalno skupnost in partnerje, kot tudi za skrb okolje, racionalno rabo virov in doseganje brezogljičnega poslovanja.

Zaposlovanje
Careers at Knauf – Knauf Insulation Systems Division

PRIČAKUJEMO

Od novih sodelavcev pričakujemo, da z nami delijo in živijo naše vrednote in s proaktivnim, strokovnim, odprtim in odgovornim odnosom do dela prispevajo k uspešnemu razvoju našega podjetja.

NUDIMO

Kaj ponujamo svojim zaposlenim
Zaposlenim ponujamo delo v stabilnem, stimulativnem mednarodnem okolju, ki je razvojno usmerjeno in podpira inovacije. Zaposlenim so na voljo raznolike možnosti za karierni in osebni razvoj, npr. najrazličnejša usposabljanja, izobraževanja, mentorstvo in coachingi. Pomembno nam je tudi zdravje zaposlenih, zato sofinanciramo različne oblike rekreacije, preventivne zdravstvene preglede in cepljenja. V želji omogočiti večjo fleksibilnost dela je v določenem obsegu možno tudi delo od doma.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

I. – 7 razredov osnovne šole ali manj;II. – dokončana osnovna šola;III. – dokončana poklicna šola;IV. – dokončana srednja strokovna šola;V. – dokončana gimnazija in ostale štiriletne šole;VI./1 – višješolski strokovni programi;VI./2 – visokošolski strokovni programi / 1. bolonjska stopnja;VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja;VIII./1 – magisteriji znanosti;VIII./2 – doktorati znanosti / 3. bolonjska stopnja

VRSTA DELA

redno, nedoločen d. č.;redno, določen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

13.10.2022

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje