fbpx

Različni profili

V Luki Koper posebno pozornost namenjamo upravljanju, razvoju, motiviranju in izobraževanju zaposlenih. Usposobljeni in motivirani kadri so namreč strateško bogastvo družbe in pogoj za uresničevanje njenih razvojnih načrtov.

Opis podjetja
Luka Koper je edino slovensko mednarodno tovorno pristanišče, zato je za Republiko Slovenijo strateškega pomena. Predstavlja najbližjo povezavo Srednje in Vzhodne Evrope s Sredozemljem, ključni blagovni tokovi pa v pristanišče prihajajo prek Gibraltarske ožine in Sueškega prekopa. Izvrstna geografska lega mu omogoča vključevanje v blagovne tokove tudi na preseku evropskih transportnih koridorjev. Pristanišče s sodelovanjem pomembnih svetovnih ladjarjev razpreda morske povezave z vsemi deli sveta.

Glavne dejavnosti podjetja
Naša osnovna dejavnost je izvajanje pretovornih in skladiščnih storitev za vse vrste blaga, ki jih dopolnjujemo z vrsto dodatnih storitev na blagu in dopolnilnih storitev.

Organizacijska struktura in klima
Organizacijska struktura podjetja je prilagojena potrebam odjemalcev naših storitev. Prav zato se razvoj in spremembe v logistični panogi odražajo v načinu delovanja našega podjetja. Osnovno dejavnost izvajamo v sklopu pet profitnih centrov (PC), ki so organizirani glede na blago oziroma tovor, ki ga sprejemajo. Vsak PC ima svoje značilnosti, ki jih določajo za blago specifični delovni proces, tehnološki postopki in tehnologija. Strokovno podporo upravi družbe, profitnim centrom in odvisnim družbam nudijo strokovne službe, organizirane glede osnovne poslovodske funkcije in specifične potrebe dejavnosti. V Skupino Luka Koper so povezane družbe, ki z različnimi storitvami zaokrožajo celovito ponudbo pristanišča. Poleg obvladujoče družbe Luka Koper, d. d., Skupino Luka Koper sestavljajo tudi odvisne družbe ter skupaj obvladovane in pridružene družbe.

Naša vizija in cilji
Luka Koper vodilni pristaniški sistem za globalne logistične rešitve držav srednje in vzhodne Evrope. Naš cilj je zagotavljanje celovite logistične podpore za naše stranke. Družba upravlja tudi ekonomsko cono in skrbi za razvoj in vzdrževanje pristaniške infrastrukture.

Zaposlovanje
Delovna mesta, katera želimo zapolniti
• Diplomiran inženir elektrotehnike s poznavanjem informacijsko komunikacijskih sistemov
• Diplomiran inženir elektrotehnike s poznavanjem krmilniških sistemov in regulacijske tehnike
• Diplomiran inženir elektrotehnike – smer energetika – področje dela: učinkovita raba energije in obnovljivih virov energije

PRIČAKUJEMO

Kaj pričakujemo od svojih zaposlenih
Motiviranost, ustvarjalnost, odgovornost, pripadnost, sodelovanje, spoštovanje ter strokovnost in samostojnost.

NUDIMO

Kaj ponujamo svojim zaposlenim
V Luki Koper posebno pozornost namenjamo upravljanju, razvoju, motiviranju in izobraževanju zaposlenih. Usposobljeni in motivirani kadri so namreč strateško bogastvo družbe in pogoj za uresničevanje njenih razvojnih načrtov. Torej zaposlenim nudimo urejeno in stabilno delovno okolje, stimulativno plačilo, možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter priložnost za osebni in karierni razvoj.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

VI./1 – višješolski strokovni programi;VI./2 – visokošolski strokovni programi / 1. bolonjska stopnja;VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja;VIII./1 – magisteriji znanosti;VIII./2 – doktorati znanosti / 3. bolonjska stopnja

VRSTA DELA

redno, nedoločen d. č.;redno, določen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

13.10.2022

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje