fbpx

Različni profili m/ž

Kot zaposlovalec ti Slovenska vojska nudi različne ugodnosti. Poleg usposabljanja za dolžnost vojaka, častnika, nošenja uniforme, uporabe moderne oborožitve in sodobne opreme, lahko kot vojak ali častnik ob plači prejmeš različne dodatke, ob služenju osvojiš znanja, ki ti bodo koristila tudi v drugih službah, in uživaš tudi v zasebnem življenju.

Opis podjetja
Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Njeno poslanstvo in naloge so določeni z Zakonom o obrambi. Poslanstvo Slovenske vojske je, da samostojno in v sodelovanju z zavezniki izvaja vojaško obrambo Republike Slovenije, odvrne vojaški napad na Republiko Slovenijo, vzpostavi suverenost na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti v mejah in zunaj meja zavezništva.

Glavne dejavnosti podjetja
Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Vojaško obrambo izvaja samostojno ali v sodelovanju z državami zaveznicami na podlagi mednarodnih pogodb.

Organizacijska struktura in klima
Slovensko vojsko sestavljajo generalštab (GŠSV) kot organ v sestavi ministrstva ter njemu podrejena poveljstva na operativni in taktični ravni z enotami. GŠSV je najvišji vojaški strokovni organ za poveljevanje s Slovensko vojsko ter opravlja naloge razvoja, načrtovanja, organizacije, usposabljanja in delovanja Slovenske vojske. Poveljstva in enote se ustanavljajo in organizirajo skladno z obsegom in s strukturo Slovenske vojske, določenima z dolgoročnim programom razvoja obrambnih zmogljivosti.

Naša vizija in cilji
Sodobno varnostno okolje narekuje razvoj Slovenske vojske v smeri povečanja sposobnosti delovanja v različnih varnostnih in obrambno-vojaških scenarijih v celotnem spektru delovanj vključno s tistimi visoke intenzivnosti, višje stopnje pripravljenosti ter večje odzivnosti, odpornosti, vzdržljivosti in povezljivosti vojaških zmogljivosti.

Slovenska vojska je prilagodljiva, inovativna in učinkovita vojaška organizacija, ki bo razvijala potrebne vojaške zmogljivosti, dvigala stopnjo pripravljenosti, odzivnosti, odpornosti in vzdržljivosti ter oblikovala pogoje za naraščanje svojega obsega in strukture ob povečani verjetnosti izrednega poslabšanja varnostnega okolja oziroma neposredni vojaški ogroženosti države.

PRIČAKUJEMO

Kaj pričakujemo od svojih zaposlenih
Najprej, da se prijaviš in si tako omogočiš sodelovanje s Slovensko vojsko. Si daš možnost osvojiti nova znanja ter preizkusiti svoje meje.

Temeljne vrednote pripadnikov Slovenske vojske so: domoljubje, čast, pogum, tovarištvo, lojalnost in predanost.

NUDIMO

Kaj ponujamo svojim zaposlenim
Kot zaposlovalec ti Slovenska vojska nudi različne ugodnosti. Poleg usposabljanja za dolžnost vojaka, častnika, nošenja uniforme, uporabe moderne oborožitve in sodobne opreme, lahko kot vojak ali častnik ob plači prejmeš različne dodatke, ob služenju osvojiš znanja, ki ti bodo koristila tudi v drugih službah, in uživaš tudi v zasebnem življenju.

Plača in dodatki

Denarne nagrade
Bonus na stalnost zaposlitve
Dodatek na delovno dobo
Zdravstveno zavarovanje
Pokojninsko zavarovanje (drugi steber)
Regres
Nadomestilo za povečan obseg dela
Terenski dodatek
Nadomestilo potnih stroškov
Plačilo izobraževanja za doseganje potrebne izobrazbe
Predhodno dobivaš štipendijo in se udeležuješ vojaških taborov
Ravnotežje med službo in zasebnim življenjem

Možnost dodelitve službenega stanovanja
Urejen delovni čas
Skrb za telesno pripravljenost
Opravljanje vozniškega izpita
Znanja in veščine

Preživetje v naravi
Rokovanje z osebnim orožjem
Delovanje v stresnih situacijah
Organiziranost in disciplina
Prva pomoč
Vodenje

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

I. – 7 razredov osnovne šole ali manj;II. – dokončana osnovna šola;III. – dokončana poklicna šola;IV. – dokončana srednja strokovna šola;V. – dokončana gimnazija in ostale štiriletne šole;VI./1 – višješolski strokovni programi;VI./2 – visokošolski strokovni programi / 1. bolonjska stopnja;VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja;VIII./1 – magisteriji znanosti;VIII./2 – doktorati znanosti / 3. bolonjska stopnja

VRSTA DELA

redno, nedoločen d. č.;redno, določen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

21.10.2023

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje