fbpx

Različni profili m/ž

Podjetje je tesno vpeto v vodnogospodarsko dejavnost na porečju reke Drave in povodju jadranskih rek z morjem in tudi na drugih območjih v Republiki Sloveniji. Ponašamo se z lastnim znanjem, sodobno opremo in izkušnjami za izpeljavo najzahtevnejših gradbenih projektov.

Opis podjetja
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, je podjetje z dolgoletno tradicijo na področju urejanja voda in varstva okolja, ki svojo dejavnost uspešno izvaja že skoraj 80 let. S svojimi kadri, izkušnjami, znanjem, opremo in tehnologijo uspešno nastopamo tudi na področju ekologije, objektov varstva okolja, graditve objektov komunalne infrastrukture ter centrov ravnanja z odpadki tako na domačem trgu kot tudi v tujini.

Glavne dejavnosti podjetja
Podjetje je tesno vpeto v vodnogospodarsko dejavnost na porečju reke Drave in povodju jadranskih rek z morjem in tudi na drugih območjih v Republiki Sloveniji. Ponašamo se z lastnim znanjem, sodobno opremo in izkušnjami za izpeljavo najzahtevnejših gradbenih projektov.

Danes sta razvoj in vizija podjetja, upoštevaje pričakovane rešitve izvajanja javne službe na področju voda, utemeljena predvsem na naslednjih področjih delovanja podjetja oz. dejavnostih:

Javna služba urejanja voda (JSUV) z vsemi nalogami, predvsem pa vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in infrastrukture se izvaja na podlagi večletne koncesijske pogodbe z RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor na območju porečja Drave in jadranskih rek z morjem.
Javna služba varstva voda (JSVV) z nalogami o opravljanju nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb čiščenja gladine celinskih voda ter preprečevanju onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda v primeru izrednega onesnaženja zaradi naravne ali druge nesreče za celotno območje Republike Slovenije.
Gradnja vodnogospodarskih objektov sodi v osnovni specializirani program podjetja, ki se izvaja za potrebe investicijske gradnje, investicijskega vzdrževanja, namakanja – kmetijstvo itd.
Gradnja objektov komunalne hidrotehnike, kot so čistilne naprave naselij, kanalizacije, vodovodi itd.
Objekti varstva okolja, kot so gradnja odlagališč, projekti sanacije okolja, sanacije in revitalizacije vodnogospodarskih, energetskih in drugih objektov itd. Vizija in cilj podjetja je gradnja objektov varstva okolja po vsej Sloveniji, kot tudi na tujem, kjer imamo že izvedene objekte in želimo še naprej ponujati tovrstne inženiring posle (Hrvaška, Makedonija, Srbija …).
Geotehnični objekti, gre za sanacijo plazov, pilotaž, geotehničnih vrtin
Organizacijska struktura in klima
Zaposleni so ključ do poslovne rasti in uspešnega poslovanja podjetja. Zavedamo se, da se podjetje ne more razvijati brez kompetentnih in usposobljenih kadrov.

Naša vizija in cilji
Naša prizadevanja so usmerjena v osvajanje in uvajanje novih spoznanj, znanj in tehnologij, tako na področju vodnega okolja kot tudi izgradnje objektov varstva okolja. Smo podjetje, ki je usmerjeno naravovarstveno in razvojno. To usmeritev izraža tudi naš slogan: »GLEJ ZELENO, DELAJ MODRO«. Zelena in modra barva sta tudi zaščitni barvi podjetja, zelena predstavlja naravo in izraža skrb za njeno varstvo, modra pa predstavlja vodo in ponazarja umno ravnanje z okoljem.

Zaposlovanje
Delovna mesta, katera želimo zapolniti
GRADBENE INŽENIRJE
GRADBENE DELOVODJE
ZIDARJE
TESARJE
HIDROTEHNIČNE DELAVCE
GRADBENE DELAVCE
UPRAVLJAVCE TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE

PRIČAKUJEMO

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev
Ustrezno izobrazbo in usposobljenost za določeno delovno mesto
Odgovoren pristop do dela
Motiviranost
Družbena odgovornost

NUDIMO

Kaj ponujamo zaposlenim
Varno in zanesljivo delovno okolje
Redno in stimulativno plačo, regres, nagrado za poslovno uspešnost
Vključitev v dodatno in pokojninsko zavarovanje
Permanentna strokovna usposabljanja in izobraževanja
Možnost koriščenja počitniških kapacitet podjetja na hrvaški obali
Prijetno delovno okolje z druženjem zaposlenih na družabnih in športnih srečanjih
Obdarovanje otrok zaposlenih ob novem letu

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

II. – dokončana osnovna šola;III. – dokončana poklicna šola;IV. – dokončana srednja strokovna šola;V. – dokončana gimnazija in ostale štiriletne šole;VI./1 – višješolski strokovni programi;VI./2 – visokošolski strokovni programi / 1. bolonjska stopnja;VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja;VIII./1 – magisteriji znanosti;VIII./2 – doktorati znanosti / 3. bolonjska stopnja

VRSTA DELA

redno, določen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

23.05.2024

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje