fbpx

Senior Marketing Specialist

V Sloveniji iščemo novega sodelavca, ki je željan ustvarjati in uresničevati nove ideje, ki nam bodo pomagale postati številka 1 na slovenskem trgu fitnes spletnih trgovin. Če vam področje marketinga in spletnih trgovin ni tuje ter bi radi z nami sodelovali pri ambicioznih in pomembnih projektih, potem je to vloga za vas.

V Sloveniji iščemo novega sodelavca, ki je željan ustvarjati in uresničevati nove ideje, ki nam bodo pomagale postati številka 1 na slovenskem trgu fitnes spletnih trgovin. Če vam področje marketinga in spletnih trgovin ni tuje ter bi radi z nami sodelovali pri ambicioznih in pomembnih projektih, potem je to vloga za vas.

Ste pripravljeni na izziv? 😀

KAKO BO IZGLEDAL VAŠ DAN V GYMBEAMU:

● Sodelovanje pri rasti prihodkov na trgu, neposredno določanje strategije lokalnih marketinških aktivnosti, določanje in zagotavljanje skladnosti s cenovno politiko za doseganje rasti prihodkov in dobička, pridobivanje novih strank in zadovoljstvo strank;
● Aktivno iskanje novih priložnosti za rast, kot so nove vrste strank ter novi marketinški in prodajni kanali;
● Generiranje “out-of-the-box” marketinških kampanj ali predlogov, ki bodo pripomogli k ustvarjanju dobička in krepitvi blagovne znamke na slovenskem trgu;
● Priprava četrtletnih načrtov in strategij za marketinške in komunikacijske kanale;
● Priprava in izvajanje lokalnih marketinških aktivnosti na slovenskem trgu, priprava lokaliziranih vsebin za družbene medije, kot so Facebook, Instagram, TikTok, Youtube itn., newsletterji, lokalne promocije in akcije, upravljanje s skupnostjo, sodelovanja;
● Pomoč pri organizaciji foto in video snemanj, dogodkov in drugih kampanj ter udeležba na njih;
● Nenehno izboljševanje izkušnje lokalnih kupcev;
● Nadzor in pregled nad izvajanjem vsakodnevnih aktivnosti za kupce v povezavi s komunikacijo, dostavo, prevodi za namene marketinških aktivnosti in same e-trgovine;
● Nadzor in spremljanje dela prevajalcev pri prevajanju vsebin, ki jih je ustvaril marketinški tim;
● Analiza podatkov in ustvarjanje natančnih poročil o ključnih kazalnikih s ciljem spremljanja učinkovitosti kampanj in merjenja njihove uspešnosti;
● Spremljanje najnovejših tehnologij in pomoč pri prepoznavanju trendov in ključnih priložnosti na področju družbenih omrežjih in marketinga.

__________

We are currently looking for a new colleague in Slovenia who is eager to produce and
implement new ideas that will help us become No. 1 fitness webshop in the Slovenian market. If
you know a thing or two about marketing and ecommerce and would like to work with us on
ambitious and meaningful projects, then this is the role for you.

Are you up for the challenge? 😀

WHAT WILL YOUR DAY LOOK LIKE
● Participate in revenue growth within the market, directly determines strategy for local marketing activities, sets and ensures compliance with pricing policy in order to achieve revenue and profit growth, acquisition of new customers and satisfaction of customers;
● Actively looks for new growth opportunities, such as new types of customers and new marketing and sales channels;
● Come up with “out of box” marketing campaigns or propositions which will lead to generation of profit and building of brand awareness;
● Prepare a plan and strategy on a Q basis for marketing and communication channels;
● Prepare and executes local marketing activities in the given market, local content on social networks such as Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc,. Newsletters, local promotions and discounts, community management and collaborations;
● Help organizing and attend on photo and video shootings, events and other campaigns;
● Constantly improving local customer experience;
● Supervise the delivery of daily activities to customers regarding communication, delivery, translations for marketing purposes and the e-shop itself.
● Controlling and supervising the work of the translators for translating content created by the marketing team;
● Evaluating data and creating accurate reports on key metrics in order to monitor campaign efficiency and measure its performance;
● Stays up-to-date with current technologies and helps identify social media and marketing trends and key opportunities

PRIČAKUJEMO

KOGA IN KAJ IŠČEMO:

● Vsaj 3 leta izkušenj na področju marketinga in/ali kot social media manager in veliko zanimanje za e-commerce;
● Zaključena najmanj VI. stopnja izobrazbe iz področja marketinga, komunikacij, medijev ali podobnega področja;
● Znanje slovenskega jezika na ravni C2 in tekoče znanje angleškega jezika;
● Poglobljen vpogled v slovenski trg in potrošnike;
● Odlične veščine pisanja in prilagajanja besedil glede na posamezno platformo;
● Dokazane sposobnosti na področju družbenih medijev, komuniciranja, marketinških strategij ter sposobnost vzdrževanja hitrega, samostojnega in tekočega delovnega procesa;
● Sposobnost samostojne priprave analize kampanj;
● Sposobnost uravnotežiti komunikacijo in odločanje na podlagi podatkov z močno empatijo do strank in občutkom za trg;
● Želja po novih idejah in ustvarjalnem razmišljanju;
● Odlične sposobnosti delovanja v timu, sodelovanja in mreženja;
● Sposobnost opravljanja več nalog hkrati in prioritiziranja nalog;
● Strast do industrije zdravja, dobrega počutja in fitnesa ter zdravega življenjskega sloga

______

WHO ARE WE LOOKING FOR
● At least 3 years of experience in marketing or/also as social media manager and genuine interest in the world of e-commerce;
● Graduate of university with focus on marketing, communication, media or similar relevant field;
● Native Slovenian (C2) and fluent in English;
● Deep insights in the Slovenian market and consumers;
● Strong copywriting and editing skills suitable for each platform;
● Demonstrated capabilities in social media, communications, marketing strategy and have the ability to maintain a fast-paced, independent and fluid workflow;
● Able to prepare evaluations of campaigns independently;
● Able to balance data-driven decision-making and communications with a strong empathy for the customer and instinct for the market;
● Drive for new ideas and creative thinking;
● Excellent team working, collaboration and networking skills;
● Ability to multitask and prioritize work;
● A passion for the health, wellness & fitness industry and lifestyle 😀

NUDIMO

KAJ VAM LAHKO PONUDIMO:

● Nakupovanje v naši spletni trgovini po ugodnih cenah in s popusti za družino in prijatelje;
● Spletne tečaje na LinkedInu in dostop do knjižnice podjetja;
● Spletne certifikate, usposabljanja, konference in izdelan načrt osebnega razvoja;
● Avtomatsko izplačilo vseh nadur;
● Dodaten teden dopusta ob rojstvu otroka.

Pošljite nam svoj življenjepis v angleščini in ne zamudite te izjemne priložnosti, da postanete del naše sanjske ekipe

Link za prijavo: https://jobs.gymbeam.com/jobs/detail/market-coordinator-slovenia-174

________

● Shopping at our e-shop at cost prices and discounts for family and friends;
● E-learning courses at LinkedIn and access to company library;
● Online certifications, trainings, conferences and elaborate personal development plan;
● All overtimes paid out automatically;
● Extra week of vacation when your baby is born.

Please send us your CV in English and do not miss this incredible opportunity to be part of our dream team!

Application link: https://jobs.gymbeam.com/jobs/detail/market-coordinator-slovenia-174

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja;VIII./1 – magisteriji znanosti

VRSTA DELA

pogodbeno delo

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

25.12.2022

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje