fbpx

Skrbnik strank za prodajne partnerje in distributerjev/ Account manager for sales partners and distributors

Iščemo izkušenega skrbnika strank za vodenje naših odnosov s prodajnimi partnerji in distributerji v Evropi (večinoma v baltski in balkanski regiji). Idealen kandidat bo odgovoren za vzpostavljanje in vzdrževanje dolgoročnih odnosov z našimi partnerji, izvajanje prodajnih strategij in doseganje prodajnih ciljev.

Balluff je srednje veliko podjetje, ki je bilo ustanovljeno v Neuhausnu a.d.F. blizu Stuttgarta v Nemčiji in ki ga je štiri generacije upravljala družina, zdaj pa se je razvilo v svetovljansko, vodilno globalno podjetje. Balluff je specialistično podjetje za senzoriko in avtomatizacijo s tradicijo in dolgoletnimi odnosi s strankami, ki je hkrati pomemben inovacijski partner za svoje stranke.
Iščemo izkušenega skrbnika strank za vodenje naših odnosov s prodajnimi partnerji in distributerji v Evropi (večinoma v baltski in balkanski regiji). Idealen kandidat bo odgovoren za vzpostavljanje in vzdrževanje dolgoročnih odnosov z našimi partnerji, izvajanje prodajnih strategij in doseganje prodajnih ciljev.

SKRBNIK STRANK ZA PRODAJNE PARTNERJE IN DISTRIBUTERJE

Odgovornosti:
– razvoj in vzdrževanje dobrih odnosov z našimi prodajnimi partnerji in distributerji, predvsem na balkanskem in baltskem območju EMEA;
– prilagajanje in izvajanje prodajnih strategij za doseganje ciljev prihodkov;
– svetovanje in posvetovanje (tehnično in administrativno) s strankami;
– usklajevanje usposabljanja in podpore partnerjem in distributerjem, glavna kontaktna oseba;
– udeležba na obiskih strank tako pri prodajnih partnerjih kot pri njihovih končnih kupcih;
– spremljanje tržnih trendov in aktivnosti konkurentov ter posredovanje povratnih informacij ekipi;
– sodelovanje z medfunkcionalnimi ekipami za zagotavljanje, da so potrebe partnerjev izpolnjene;
– zagotavljanje rednih poročil o uspešnosti prodaje, tržnih trendih in povratnih informacijah partnerjev.

///

Balluff is a medium-sized company that has been family-run for four generations, was founded in Neuhausen a.d.F. near Stuttgart, Germany
and now has grown into a cosmopolitan, leading global player. We are a sensor and automation specialist with tradition and long-standing customer
relationships, which at the same time is an important innovation partner for its customers.
We are looking for an experienced Account Manager to manage our relationships with our sales partners and distributors in Europe (mainly located
in the Baltic and Balkan Region). The ideal candidate will be responsible for building and maintaining long-term relationships with our partners,
implement sales strategies, and achieving sales targets.

ACCOUNT MANAGER FOR SALES PARTNERS AND DISTRIBUTORS

Responsibilities
– Build and maintain strong relationships with our sales partners and distributors, mainly in the Balkan and Baltic area of EMEA
– Adapt and execute sales strategies to achieve revenue targets
– Advise and consult (technical and administrational) customers
– Coordinate training and support to partners and distributors, act as main contact
– Join customer-visits both at sales partners and their end-customer
– Monitor market trends and competitor activity, and provide feedback to the team
– Collaborate with cross-functional teams to ensure that partner needs are met
– Provide regular reports on sales performance, market trends, and partner feedback

PRIČAKUJEMO

Pogoji:
– diploma iz poslovanja, trženja ali sorodnega področja;
– 3 ali več let izkušenj s področja skrbništva strank ali prodaje v tehnološki industriji;
– dokazane izkušnje pri doseganju prodajnih ciljev;
– dobra raven tehničnega znanja (področje industrijske avtomatizacije);
– dobre medosebne in komunikacijske veščine;
– sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja odnosov s partnerji in distributerji;
– močne analitične sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov;
– sposobnost samostojnega dela in sodelovanja v timskem okolju;
– obvladanje programske opreme Microsoft Office in CRM;
– visoka raven angleškega jezika.

///

Requirements
– Bachelor‘s degree in business, marketing, or related fi eld
– 3+ years of experience in account management or sales in the technology industry
– Proven track record of achieving sales targets
– A good level of technical knowledge (industrial automation fi eld).
– Strong interpersonal and communication skills
– Ability to build and maintain relationships with partners and distributors
– Strong analytical and problem-solving skills
– Ability to work independently and collaboratively in a team environment
– Profi ciency in Microsoft Offi ce and CRM software
– High English level

NUDIMO

Če ste motivirana in k rezultatom usmerjena oseba s strastjo do vzpostavljanja odnosov in spodbujanja prodaje, vas spodbujamo, da se prijavite.
Nudimo konkurenčno plačo, ugodnosti in priložnosti za rast v podjetju!

www.balluff.com

Ustrezne kadidate vabimo k prijavi preko spletne strani: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=381da46786c94edc9fc72fd49a4fc9be

///

If you are a motivated and results-driven individual with a passion for building relationships and driving sales, we encourage you to apply.
We offer a competitive salary, benefits, and opportunities for growth within the company!

Suitable candidates are invited to apply as soon as possible via our website: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=381da46786c94edc9fc72fd49a4fc9be

www.balluff.com

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

VI./1 – višješolski strokovni programi;VI./2 – visokošolski strokovni programi / 1. bolonjska stopnja;VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja;VIII./1 – magisteriji znanosti

VRSTA DELA

redno, določen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

24.06.2023

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje