Upravljale portala NajdiSiht.si je podjetje PA-MG, Aleš Uršej s.p. V podjetju posvečamo veliko pozornosti k zaščiti vaših osebnih podatkov. S podatki ravnamo skrbno ter skladno z veljavnimi predpisi v RS ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Obdelavo podatkov izvajajo le pooblaščene osebe in skrbno izbrani (morebitni) pogodbeni delavci za obdelavo. Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih pridobiva podjetje PA-MG, Aleš Uršej s.p. ob dostopanju do spletne strani najdisiht.si.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V kolikor imate kakršna koli vprašanja glede naše Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ali obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, in sicer na elektronski naslov info@najdisiht.si.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Osebni podatki so vsi podatki, ki identificirajo posameznika, kot na primer ime in priimek, naslov, elektronski naslov itd.. Vaše osebne podatke ne pridobivamo brez vašega prostovoljnega soglasja in posredovanja podatkov (vnos podatkov v za to predvidene obrazce z namenom prijave na prejemanja e-novic, registracijo na portalu NajdiSiht.si, naročila plačljivih storitev portala NajdiSiht.si itd.). Ob posredovanju vaših osebnih podatkov se strinjate z njihovo obdelavo v obsegu in z namenom, za katerega ste osebne podatke posredovali. Več o namenih obdelave si preberite v nadaljevanju.

Nameni obdelave podatkov in prenos osebnih podatkov

Podjetje PA-MG, Aleš Uršej s.p. lahko vaše osebne podatke obdeluje na podlagi izrecne privolitve oziroma vaše podaje soglasja z namenom registracije in kreiranja vašega profila na portalu NajdiSiht.si. S podajo soglasja se strinjate, da vaše podatke uporabljamo za sistemsko in tehnično obveščanje, za ponujanje storitev, ki so namenjene registriranim uporabnikom ter za komuniciranje preko različnih kanalov (elektronska pošta, telefonske ali GSM številke). O namenih obdelave podatkov vas nedvoumno obveščamo na spletnih straneh, kjer se ti podatki pridobivajo (registracija na portalu NajdiSiht.si, nastavitev e-obveščanja, vnos spletnega življenjepisa, priprava spletnega psihometričnega poročila).

Obveščamo vas, da so vaši osebni podatki lahko dostopni tudi našim partnerjem. Partnerji so naše stranke, ki nam omogočajo razvoj in vzdrževanje spletnih strani in zunanji svetovalci ipd. ali pa zgolj naročajo naše storitve z namenom kadrovanja. Naročniki storitev NajdiSiht.si imajo dostop do podatkov registriranih uporabnikov portala NajdiSiht.si v takšnem obsegu, kot ga določi uporabnik.

Vaši podatki se lahko obdelujejo z namenom sklenitve pogodbe (povpraševanja, ponudbe, pogajanja) ali na podlagi že sklenjene pogodbe v obsegu, ki je potreben za izvedbo dogovorjenih storitev.

Na podlagi mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov lahko vaše podatke posredujemo pooblaščenim osebam in pristojnim državnim organom, ki za pridobivanje in obdelavo podatkov razpolagajo z ustrezno pravno podlago v svojih zakonskih predpisih.

Storitve portala NajdiSiht.si so namenjene osebam starejšim od 16 let. Podatek o starosti ni pogoj za registracijo na portalu in nismo pristojni preverjati, kateri podatki se nanašajo na osebe mlajše od 16 let. Staršem in zakonitim zastopnikom otrok mlajših od 16 let svetujemo, da o varni uporabi spleta in posredovanju svojih osebnih podatkov ustrezno poučijo otroke mlajše od 16 let.

Piškotki

Spletno mesto NajdiSiht.si uporablja različne vrste piškotkov. Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki se naložijo na uporabnikov trdi disk in omogočajo prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku. Tako vam ni potrebno vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitve teh spletnih strani. Več informacij o piškotkih, ki jih uporablja spletno mesto NajdiSiht.si si lahko preberete na povezavi Piškotki.

Varnost

Podjetje PA-MG, Aleš Uršej s.p. veliko pozornosti posveča zaščiti vaših podatkov, zato pri vnosu podatkov uporabljamo t.i. SSL (Secure Socets Layer) tehnologijo, ki je de facto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svojem računalniku. Vaši podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb. Ravno tako so naši zaposleni zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov, spoštovanju veljavnih predpisov in internih pravilnikov podjetja.

Rok hrambe

Vaše osebne podatke hranimo skladno s predpisanimi roki hrambe oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni. Osebne podatke pridobljene na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica, v kolikor ni drugačen rok predviden v podanem soglasju ali določen z zakonom.

Pravice posameznikov

Posamezniki oziroma uporabniki portala sami odločate, katere podatke nam boste posredovali. Zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnosti vaših osebnih podatkov nas nemudoma obvestite o kakršni koli spremembi na elektronski naslov info@najdisiht.si.

Obveščamo vas, da lahko podano soglasje delno ali v celoti kadarkoli prekličete. Zahtevo za preklic soglasja lahko posredujete na naslov PA-MG, Aleš Uršej s.p. PE Celjska cesta 10, 2380 Slovenj Gradec ali elektronski naslov info@najdisiht.si. O naši odločitvi vas bomo pisno obvestili. V kolikor vaši zahtevi ugodimo se bodo takšni osebni podatki nemudoma prenehali obdelovati za namen, katerega soglasje je bilo preklicano. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem.

Posamezniki imate ravno tako pravico do dostopa, dopolnitve, popravka, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na točkah e) ali f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ali za namene neposrednega trženja.

Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne in jih moramo izpolniti zgolj v določenih primerih. Istočasno pa vas obveščamo, da vam bo ob uveljavitvi določenih pravic, onemogočena uporaba storitev spletnega mesta NajdiSiht.si, katerih uporaba brez vašega soglasja ni možna.

V primeru suma, da se vaši podatki ne obdelujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Avtomatizirana obdelava podatkov

Obveščamo vas, da avtomatsko obdelujemo tudi določene informacije, ki niso v nikakršni zvezi s posamezniki ali posameznicami in so odvisne od načina, kako pregledujete naše spletne strani. Te informacije uporabljamo za interne raziskave, da bi izboljšali naše storitve, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so nazivi spletnih strani, s katerih se klika na te spletne strani, uporabljen spletni brskalnik in trenuten IP naslov osebnega računalnika. Obveščamo vas, da imate pravico ugovarjati sprejemanju odločitev na podlagi zgolj avtomatske obdelave vaših podatkov razen, ko je takšna odločitev nujno potrebna za preprečevanje zlorab in utaj na podlagi predpisov EU in nacionalne zakonodaje, za sklepanje in izvajanje pogodb med posameznikom in podjetje ali temelji na vaši izrecni privolitvi.

Povezava na druge spletne strani

Ta politika zasebnosti se nanaša na spletno mesto NajdiSiht.si. Naše spletne strani vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, vendar nikoli na nobeno z zakonsko nedovoljeno vsebino. Ob kliku na povezave drugih spletnih strani se seznanite z njihovimi politikami zasebnosti, saj naše podjetje ni odgovorno za politiko zasebnosti in piškotkov ter vsebine teh povezanih spletnih strani.

Veljavnost in spremembe

Ta politika zasebnosti stopi v veljavo z dnem objave. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb brez kakršnegakoli predhodnega obvestila. Vse spremembe bodo objavljene na teh spletnih straneh in stopijo v veljavo z dnem objave na tem spletnem mestu.

Upravljavec vaših podatkov je družba:

PA-MG, Aleš Uršej s.p.
Mislinjska Dobrava 90,
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

e-pošta: info@najdisiht.si

SOGLASJE (GDPR)

S klikom na “sprejmi” ali “strinjam se”, se strinjate z obdelavo vaših osebnih podatkov, ki ste jih podali ob registraciji z namenom zagotavljanja storitev namenjenih registriranim uporabnikom. Z namenom zagotavljanja storitev na spletnem portalu bodo moji osebni podatki lahko posredovani tudi preverjenim partnerjem. Moji osebni podatki bodo partnerjem posredovani v minimalnem obsegu potrebnem za zagotavljanje storitev spletnega portala.

Rok hrambe: Vaše osebne podatke bomo hranili do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani oz. do preklica vašega soglasja.

Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem. O preklicu soglasja bom obvestil neposredno upravljavca osebnih podatkov. Zavedam se, da preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem.

Vaše pravice

Kot fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, imate pravico do dostopa, popravka, pozabe, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na točkah e) ali f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (ang. General Data Protection Regulation, »GDPR«) ali za namene neposrednega trženja.

Obdelava podatkov temelji na mojem soglasju spodaj (6. člen, 1. odstavek Splošne uredbe o varstvu podatkov). S klikom na gumb potrjujem resničnost posredovanih osebnih podatkov in potrjujem, da sem seznanjen/a s svojimi pravicami.

Close Menu