fbpx

Različni profili m/ž

Naš cilj je skrbna izbira ustvarjalnega, iniciativnega, ambicioznega in kompetentnega kadra, ki bo v prihodnosti pripomogel k razvoju in rasti družbe. Gradimo na dolgoročnem sodelovanju in dobrih medosebnih odnosih, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu delu in večjemu zadovoljstvu zaposlenih.

Opis podjetja
Delniška družba UNIOR je danes eno največjih in izvozno najpomembnejših slovenskih podjetij, ki se ponaša s tradicijo strokovnosti in inovativnosti. Družba je zavezana k poslovni odličnosti, ki jo uresničuje 1569 predanih zaposlenih. Odličnost povezujemo v tri dejavnosti: Odkovki, Ročno orodje in Strojegradnjo. Družba UNIOR d.d. izvaža v več kot 120 držav po svetu 95 odstotkov svojih produktov. Blagovna znamka UNIOR je registrirana v 60 državah v svetu.

Skupino Unior poleg matične družbe v Zrečah sestavlja še 17 povezanih podjetij po svetu. Razvejana mreža podjetij omogoča širjenje prepoznavnosti blagovne znamke Unior, kakovostno skrb za kupce, vstopanje na nove trge in s tem povečevanje tržnega deleža in konkurenčnosti.

Trajnostni razvoj in razkrivanje ESG področij je pomemben dejavnik za dolgoročno doseganje vrednosti in uspešno uresničevanje Uniorjevih poslovnih strategij. Vsa trajnostna vprašanja obvladujemo na način, da jih skrbno postopoma vključujemo v strategije in v trajnostno poslovanje. Z vso zavzetostjo načrtujemo trajnostne aktivnosti v vse procese, s katerimi vplivamo na okolje, v katerem delujemo. Zaupanje vseh ključnih deležnikov gradimo z znanjem, strokovnim in etičnim pristopom ter visoko kakovostjo na vseh ravneh našega poslovanja.

Glavne dejavnosti podjetja
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija, proizvodnja ročnega orodja
Naša ključna konkurenčna prednost je sinergijsko medindustrijsko sodelovanje in odličnost v procesih utopnega kovanja jekla, kovanje aluminija, hladnega kovanja, strojne obdelave lastnih odkovkov, sintranja, proizvodnji ročnega orodja ter »turnkey« rešitvah pri namensko obdelovalnih strojih.

Naše osrednje sposobnosti in konkurenčne prednosti so:

široko tehnično in tehnološko znanje,
prilagodljivost,
osredotočenost na nove izzive,
prepoznavanje poslovnih priložnosti,
razvoj in proizvodnja tehnološko zahtevnih proizvodov,
strateški globalni proizvajalec in ponudnik.
Organizacijska struktura in klima
V delniški družbi Unior živimo vrednote: odgovornost, inovativnost, podjetnost in skrbnost. Zavedamo se, da so ustvarjalni, zadovoljni in motivirani zaposleni odločilni za učinkovitost in uspešnost poslovnih procesov.

Zaveze, ki jih zaposleni spoštujemo:

Svoje delo opravljamo odlično, strokovno, zavzeto in po najboljših močeh.
Ne bojimo se sprememb, iščemo inovativne rešitve na vseh področjih našega delovanja in podpiramo vse aktivnosti, ki imajo za cilj boljše ter učinkovitejše delovanje podjetja.
Na novo zaposlene sistematično uvajamo v delo.
Izobražujemo se, usposabljamo se ter pridobivamo nova znanja in vešč
Skrbimo za dobro počutje in zdravje na delovnem mestu.
Smo družbeno odgovorni in delujemo v dobro lokalne in širše skupnosti.
Smo družba, ki skrbno načrtuje trajnostno preobrazbo podjetja.
V delniški družbi Unior upravljamo s številnimi aktivnostmi, s katerimi izboljšujemo organizacijsko klimo. Aktivnosti usmerjamo predvsem v zagotavljanje učeče in misleče kulture. Stremimo k ustvarjalnemu, proaktivnemu, ambicioznemu in kompetentnemu kadru, ki bo v prihodnosti pripomogel k rasti in razvoju družbe. Gradimo na dolgoročnem sodelovanju in dobrih medosebnih odnosih, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu delu in večjemu zadovoljstvu zaposlenih. Zato preudarno in načrtno vlagamo v svoje zaposlene na področju štipendiranja, usposabljanja in izobraževanja. Sistematično skrbimo za njihovo varnost in zdravje. Nudimo jim številne ugodnosti in nenehno skrbimo za kakovostne medosebne odnose. V družbi Unior smo odgovorni do svojih zaposlenih, zato vlagamo v njihov osebnostni in strokovni razvoj. Načrtujemo zaposlovanje novih sodelavcev, ki jih skrbno uvajamo v delo.

Naša vizija in cilji
Smo napredna mednarodna družba v kovinsko predelovalni dejavnosti. Gradimo okolju prijazno in trajnostno naravnano družbo. Na več področjih smo v svetovnem merilu po tržnem deležu med vodilnimi. Z lastnimi inovativnimi procesi razvijamo, proizvajamo in tržimo proizvode ter tehnične rešitve.

Zaposlovanje
Delovna mesta, katera želimo zapolniti
Predvsem iščemo kader s področja strojnih in elektro poklicev ter mehatronike (utopni kovači, obdelovalci kovin, cnc operaterji, dežurni orodjarji, monterji, serviserji specialisti, preddelavci, projektanti strojev in opreme, tehnologi konstrukterji, …).

PRIČAKUJEMO

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev
Naš cilj je skrbna izbira ustvarjalnega, iniciativnega, ambicioznega in kompetentnega kadra, ki bo v prihodnosti pripomogel k razvoju in rasti družbe. Gradimo na dolgoročnem sodelovanju in dobrih medosebnih odnosih, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu delu in večjemu zadovoljstvu zaposlenih.

Etični kodeks Uniorja nas vodi in jasno opredeljuje vedenje, ki se od nas pričakuje.

Zaveze, ki jih zaposleni spoštujemo:

Zavzemamo se za poštene medosebne odnose na delovnem mestu.
Prevzemamo odgovornost za svoje delo in dajemo pobude za spremembe.
Glede na svoje zadolžitve, pooblastila in odgovornosti ravnamo v skladu z internimi akti.
Delujemo v skladu z vrednotami podjetja.
Udeležujemo se usposabljanj in skrbimo za svoj lasten razvoj.

NUDIMO

Kaj ponujamo svojim zaposlenim
V družbi Unior čutimo odgovornost do zaposlenih in zato se trudimo nuditi dobre delovne pogoje ter možnosti za izobraževanje in usposabljanje v skladu z vizijo posameznih programov in sektorjev. V skladu s potrebami organiziramo eksterna in interna usposabljanja iz različnih področij. Glede na kadrovske potrebe omogočamo tudi sofinanciranje študija ob delu. S politiko štipendiranja spodbujamo mlade k izobraževanju, predvsem za strojne ter elektro poklice in poklice s področja mehatronike.

Poleg izpolnjevanja obveznosti, ki jih ima družba po zakonodaji, Unior d.d. vlaga še v varovanje okolja, svoje zaposlene in odnose s poslovnimi partnerji. Ker smo usmerjeni v odgovorno podjetništvo, ne zagotavljamo samo ekonomske in zakonske odgovornosti, temveč je naš cilj v vsakdanje aktivnosti dodati tudi etično odgovornost, kar pomeni ravnati v skladu z družbenimi pričakovanji, ki so izražena v družbenih pravilih. Ker se v Uniorju zavedamo, da je dobro počutje zaposlenih eden od najpomembnejših dejavnikov uspešnosti, nudimo širok spekter ugodnosti (počitnikovanje, aktivnosti v okviru športnega društva, tradicionalni kovaški piknik, aktivnosti s področja promocije zdravja, …). Ponosni smo, da znamo in zmoremo prisluhniti potrebam okolja ter da smo moralna in finančna podpora širšemu družbenemu okolju.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA

I. – 7 razredov osnovne šole ali manj;II. – dokončana osnovna šola;III. – dokončana poklicna šola;IV. – dokončana srednja strokovna šola;V. – dokončana gimnazija in ostale štiriletne šole;VI./1 – višješolski strokovni programi;VI./2 – visokošolski strokovni programi / 1. bolonjska stopnja;VII. – univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja

VRSTA DELA

redno, določen d. č.

NAČIN ZAPOSLITVE

polni delovni čas

PRIJAVA JE MOGOČA DO

23.05.2024

KONTAKT

Spoštovani. Nahajate se na prenoveljenem portalu NajdiSiht.si. Ker je portal v začetni fazi, je ponudba oglasov še nekoliko oskubljena, vendar se trudimo, da za vas poiščemo prav VSA prosta delovna mesta na Koroškem! Hvala za razumevanje